Hokej.sk Hokej.sk

Mesto Prešov reaguje na stanovisko zväzu, primátorka sa ohradila voči publikovaným informáciám
zdroj: foto jäzva

Mesto Prešov reaguje na stanovisko zväzu, primátorka sa ohradila voči publikovaným informáciám

Ako sme vás včera informovali, vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja chce naďalej pomôcť prešovskému hokeju s vyriešením problémov s infraštruktúrou. Prezident Miroslav Šatan označil situáciu za kritickú a vyjadril počudovanie nad konaním primátorky Turčanovej. Tá zareagovala vo vlastnej tlačovej správe:

"Mesto Prešov sa ohradzuje voči informáciám, ktoré médiám poskytol SZĽH v tlačovej správe zverejnenej dňa 25.2.2020. Rázne odmietame v správe uvedené tvrdenia, ktoré môžu mať z veľkej časti náznaky politickej kampane.

SZĽH mestu Prešov ani po opakovanej žiadosti z októbra 2019 nepredložil ponuku týkajúcu sa výstavby tréningovej haly pri ZŠ Československej armády.

Zo strany SZĽH bolo primátorke mesta Prešov e-mailom doručené iba pozvanie na pracovné stretnutie v Bratislave v novembri 2019, avšak bez bližšej špecifikácie.

Tohto stretnutia sa primátorka mesta Prešov, žiaľ, nemohla zúčastniť, pretože bola v tom čase na liečení. V závere roka sa mesto Prešov navyše muselo vyrovnať s mimoriadnou situáciou po tragickom výbuchu plynu na Mukačevskej ulici, ktorej urgentné riešenie bolo pre samosprávu prioritou. Náhradný termín uvedeného stretnutia SZĽH nenavrhol.

Primátorka mesta Prešov bola pripravená zvolať aj mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, aby v danej situácii došlo k progresu a aby sa situáciu, týkajúcu sa hokeja v Prešove, podarilo čo najskôr vyriešiť.

Už vo februári 2017 mesto Prešov zasielalo na základe výzvy SZĽH žiadosť na vybudovanie objektu športovej haly pri ZŠ Československej armády, ktorá by pomohla trénujúcim deťom aj ich rodičom. V danej lokalite je pripravená aj potrebná infraštruktúra. Avšak, spätná väzba týkajúca sa vyhovenia alebo nevyhovenia žiadosti nebola z úrovne SZĽH mestu doručená. 

Andrea Turčanová a Miroslav Šatan


Dňa 30. augusta 2019 mesto Prešov opätovne reagovalo na výzvu SZĽH s vybudovaním malej ľadovej plochy, opäť v lokalite pri ZŠ Československej armády.

Dňa 21.10.2019 však mesto Prešov dostalo zo strany SZĽH odpoveď, v ktorej ho výkonný výbor SZĽH zaradil v rámci žiadateľov do kategórie C, a síce k obciam, ktoré podľa SZĽH nedokážu naplniť viac ako jedno z kritérií uvedených vo výzve. Zároveň sa uzniesol, že v obciach v kategórii C nevybuduje ľadovú plochu.

Správca PSK arény v jeseni 2019 oslovil mesto Prešov s ponukou na odkúpenie 51%-ného podielu v PSK aréne v hodnote 2 160 000 eur. Mesto Prešov sa aj touto ponukou intenzívne zaoberá, pretože to považuje za najrýchlejšie riešenie neľahkej situácie klubov využívajúcich ľadovú plochu a predložilo ju aj na prerokovanie majetkovej komisii.

Postoj vicežupana Jozefa Lukáča však pokladáme za prekvapujúci, nakoľko sa doterajšia komunikácia týkala výlučne mesta a SZĽH. Nepovažujeme za zhodu náhod to, že vicežupan, ako aj pán Jozef Dušenka, ktorí sa v tlačovej správe vyjadrujú, sú členovia tej istej politickej strany.

Mesto Prešov je aj napriek zverejneným informáciám pripravené so zástupcami SZĽH rokovať a spoločne diskutovať o ďalších krokoch, ktoré povedú k úspešnej realizácii projektu."


Ing. Andrea Turčanová

primátorka mesta Prešov

Odporúčame

Najnovšie z klubu: Prešov

Pozri viac

Najnovšie z ligy: Majstrovstvá sveta

Pozri viac

Najnovšie z kategórie: Reprezentácia

Pozri viac

ProFutbal.sk